Dark Tidings Card Review – Logos

Việt Nam sắp sửa đón mùa 5 về nên bọn mình sẽ cùng nhau review các card mới của mùa này. Hy vọng sẽ có hữu ích cho cộng đồng, nếu có gì không đúng thì cũng là chủ để cho chúng ta thảo luận. Logos từ trước đến giờ luôn là powerhouse của Keyforge, mùa nào nó cũng mạnh. Cứ nhìn vào thống kê các giải đấu là biết, lúc nào Logos cũng chiếm tới 2/3 các nhà xuất hiện. Kể cả mùa tệ nhất của nó thì Logos vẫn là một nhà ổn. Các cơ chế archive, draw…

Continue Reading Dark Tidings Card Review – Logos

End of content

No more pages to load