Luật

I – Hình thức giải đấu

KSL sẽ liên tục tổ chức các giải đấu định kỳ và mỗi chiến thắng/mỗi giải đấu đều sẽ đem lại điểm số. Sau đây sẽ là phân loại các giải đấu của KSL:

  Giải đấu giới hạn

 • Bao gồm các giải dành riêng cho một số đối tượng người chơi nhất định (ví dụ như giải dành cho người chơi mới).
 • 1 điểm LP cho hạng nhất.
 • Giải không có quy mô định kỳ.

  Giải đấu không giới hạn

 • Bao gồm tất cả các giải đấu tháng được tổ chức chính thức bởi KSL.
 • 1 điểm LP cho mỗi trận thắng trong giải.
 • 2 điểm LP cho hạng nhất.
 • Thời gian tổ chức định kỳ hàng tháng.

  Giải đấu khách mời

 • Bao gồm tất cả các giải đấu quý (mỗi 3 tháng) được tổ chức chính thức bởi KSL.
 • 1 điểm LP cho mỗi trận thắng.
 • 2 điểm LP cho hạng nhì.
 • 3 điểm LP cho hạng nhất.
 • Thời gian tổ chức định kỳ mỗi 3 tháng.
 • Sẽ luôn có 2 vòng. Vòng loại sẽ diễn ra trước.

  Giải kết mùa

 • Là giải đấu tổng kết mùa của KSL.
 • 1 điểm LP cho mỗi trận thắng.
 • 2 điểm LP cho mỗi trận thắng vòng trong.
 • 3 điểm LP cho hạng nhì.
 • 4 điểm LP cho hạng nhất.
 • Sẽ tổ chức vào cuối mùa. Luôn bao gồm ít nhất 2 vòng.

II – Điểm thưởng

  Điểm mùa

Điểm LP của mùa sẽ chỉ có giá trị trong mùa của nó. Giá trị của LP bao gồm:

 • Xếp hạng người chơi Sài Gòn trong mùa.
 • Top 4 người chơi có LP cao nhất sẽ luôn được tham gia vào các giải Invitation và End Season mà không phải đấu vòng loại.
 • Top 4 người chơi có LP cao nhất sẽ luôn được tham gia trực tiếp vào vòng trong các giải khác có KSL tham gia tổ chức.
 • Top 2 người chơi có LP cao nhất sẽ được tài trợ để đấu các giải đấu quốc tế (bao gồm phí đăng ký).

Điểm mùa sẽ trở về 0 sau khi mùa kết thúc.

  Điểm lịch sử

Điểm lịch sử sẽ không trả lại ở đầu mùa mà tiếp tục tích tiếp số LP đó vào điểm lịch sử. Điểm lịch sử không có giá trị gì ngoài trừ chuyện xếp hạng người chơi thành công nhất trong lịch sử Keyforge Sài Gòn.

III- Luật giải đấu

KSL sử dụng và tuân thủ theo mọi luật chính thức của Keyforge và các giải đấu chính thức thuộc về Fantasy Flight Game.
 -Luật game chính thức.
 -Luật giải đấu chính thức.