d20 Board Game

FOR BOARDGAMERS. BY BOARDGAMERS.

We talk about board games with you.

d20 Board Game Cafe

  • A collection of more than 400 different games, span across all genres with high quality. 
  • Một đội ngũ 6 game master chuyên nghiệp và nhiệt tình, sẵn sàng giới thiệu, hướng dẫn và giúp đỡ các bạn!
  • An friendly and comfortable enviroment for group of friends and family!

Come to us for a wonderful

moments with board games!!!

d20 Board Game Care

Do you know an average lifespan of a board game is only about 2 or 3 years if used frequently?
However, if you preserve your games. For example, box sleeving with plastic wrap, using coin capsule, sleeving every cards,... One board game can last ten years with high quality.

In here, d20 Board Game Care, we provide the preserving board game service for you and your favourite games.

Contact us

for your precious collection!!!

We talk about board games with you.

d20 Team

Hữu Phước

Manager - Game Master

Ngọc Minh

Curator - Game Master

Phan Phước

Game Master

BẠN

Game Master

Recruitment

Recent articles

<noscript><img decoding=

Hệ thống SAS và những gì các bạn cần biết

Xin chào mọi người. Dạo này mình thấy các bạn mới có vẻ bị ảnh hưởng bởi SAS quá nặng. […]

<noscript><img decoding=

Wind of Exchange Card Review – Star Alliance

Chỉ còn 2 nhà cuối cùng và chúng ta cùng đến với một trong những nhà có cơ chế thú […]

<noscript><img decoding=

Wind of Exchange Card Review – Saurian

Tiếp theo là đến nền cộng hòa Khủng Long. Sau một mùa 3 ra mắt vô cùng hoành tráng thì […]