Chính sách khách hàng thân thiết

 1. Tích điểm mua hàng
 2. Với mỗi 100,000 vnd khi khách hàng mua hàng của d20 Store, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm.

  Đối với các mặt hàng Warhammer sẽ sử dụng một hệ thống tích điểm riêng. Cứ mỗi 100,000 vnd được quy đổi ra thành 1 điểm WH.

  Điểm nhận được sẽ tích lũy. Khi khách hàng có đủ điểm mức thành viên cao hơn, khách hàng sẽ được nâng cấp lên mức thành viên cao hơn đó.

 3. Giới thiệu thành viên mới
 4. Người giới thiệu: Khách hàng cũ đã mua hàng và đăng ký khách hàng tại d20 Store.

  Người được giới thiệu: Khách hàng chưa mua hàng tại d20 Store.

  Thể Lệ:

  • Một người có thể giới thiệu nhiều người.
  • Người được giới thiệu dùng mã giới thiệu từ người giới thiệu để mua hàng. Khi đó hành động giới thiệu được thực hiện thành công.
  • Người giới thiệu sẽ nhận được voucher 100,000 vnd.
  • Người được giới thiệu sẽ nhận được chiết khấu riêng 5% ngay cho hóa đơn đầu tiên.

 5. Chương trình ưu đãi cho thành viên
  1. Apprentice
   • Dành cho những khách hàng đăng ký thành viên có điểm dưới 750.
   • Hưởng chiết khấu riêng 5% trong ngày sinh nhật.
   • Điểm sẽ tự động quay lại 0 nếu không có hành động mua hàng nào trong một năm.

  2. Adventurer
   • Dành cho khách hàng đăng ký thành viên có điểm từ 750-1500.
   • Hưởng chiết khấu riêng 5% với mọi hóa đơn mua hàng.
   • Hưởng chiết khấu riêng 10% trong ngày sinh nhật.
   • Điểm số và cấp bậc sẽ tự động hết hạn nếu không có hành động mua hàng nào trong một năm.

  3. Veteran
   • Dành cho khách hàng đăng ký thành viên có điểm từ 1500-2500.
   • Hưởng chiết khấu riêng 10% với mọi hóa đơn mua hàng.
   • Hưởng chiết khấu riêng 15% trong ngày sinh nhật.
   • Điểm số và cấp bậc sẽ được duy trì vĩnh viễn.

  4. Legend
   • Dành cho những khách hàng đăng ký thành viên có điểm dưới 750.
   • Hưởng chiết khấu riêng 15% với mọi hóa đơn mua hàng.
   • Hưởng chiết khấu riêng 20% trong ngày sinh nhật.
   • Điểm số và cấp bậc sẽ được duy trì vĩnh viễn.

 6. Chương trình ưu đãi áp dụng riêng cho Warhammer
  1. Nomal
   • Dành cho khách hàng có điểm WH dưới 250.
   • Tặng Voucher trị giá 200,000 vnd trong ngày sinh nhật.
   • Điểm sẽ tự động quay lại 0 nếu không có hành động mua hàng nào trong một năm.

  2. Silver
   • Dành cho khách hàng có điểm WH 250-500.
   • Tặng Voucher trị giá 300,000 vnd trong ngày sinh nhật.
   • Hưởng chiết khấu riêng 5% trên mỗi hóa đơn mua hàng.
   • Điểm số và cấp bậc sẽ tự động hết hạn nếu không có hành động mua hàng nào trong một năm.

  3. Gold
   • Dành cho khách hàng có điểm WH trên 500.
   • Tặng Voucher trị giá 500,000 vnd trong ngày sinh nhật.
   • Được hưởng chiết khấu riêng 10% trên mỗi hóa đơn mua hàng.
   • Điểm sẽ tự động quay lại 0 nếu không có hành động mua hàng nào trong hai năm.

 7. Áp dụng chung
 8. Các mức chiết khấu riêng không áp dụng cùng với chương trình khuyến mãi. Khách hàng mua hàng trong chương trình khuyến mãi sẽ chọn một trong hai mức chiết khấu để sử dụng tùy theo mức chiết khấu nào cao hơn.

  Voucher hợp lệ là voucher được xuất ra bởi d20 Store và còn đang trong thời hạn sử dụng. Mỗi một đơn hàng chỉ áp dụng một voucher.

  Toàn bộ các voucher chỉ có giá trị để mua hàng. Trong trường hợp giá trị voucher vượt quá giá trị đơn hàng, phần tiền dư sẽ không được trả cho khách hàng.

  Voucher có thể dùng chung với mức chiết khấu riêng và các chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp đó, áp dụng mức chiết khấu trước rồi mới áp dụng voucher vào hóa đơn cuối cùng.