0

Trivial Quiz

Bây giờ chúng ta sẽ làm một chuyến du lịch xuyên Việt thông qua một chuỗi câu hỏi Kiến thức. Hãy GHI CHÚ thật kỹ những địa danh, cũng như các tỉnh thành mà các bạn sắp sửa ghé thăm bên dưới nhé.

Bạn chỉ cần trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là được.

1 / 11

1. Vị trí cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT Việt Nam thuộc Quận _._._, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 / 11

2. [đáp án câu #1] cũng là số lượng màu nổi bật của _._._   _.._._.

3 / 11

3. Màu bắt đầu, theo thứ tự từ đỉnh, của [đáp án câu #2] là màu _._.

4 / 11

4. [từ thứ nhất trong đáp án câu #2] [đáp án câu #3], một biểu tượng văn hóa của người Hà Nội, có tên là _._._   _._._

5 / 11

5. Theo giai thoại, ý nghĩa tên gọi [đáp án câu #4] là nơi đậu ánh sáng của _._._   _._._._ buổi sáng sớm.

6 / 11

6. Vòng quay [đáp án câu #5] đầu tiên của Việt Nam tọa lạc ở _._   _._._._

7 / 11

7. [đáp án câu #6] trong tiếng Chăm và Raglai cổ có nghĩa là _.ô._._   Ng._._._.

8 / 11

8. Địa điểm đóng vai trò điều phối nước cho [từ thứ nhất trong đáp án câu #7] [hai chữ in đậm trong câu #1] là _._  _._._  _._._._._

9 / 11

9. [từ thứ hai trong đáp án câu #7] [từ thứ hai trong đáp án câu #8] thô chủ yếu của Việt Nam đến từ mỏ [1.3.5.7] [2.6].

Lưu ý những chữ cái được đánh số thứ tự trong đáp án của câu này.

10 / 11

10. Theo tiếng Khơ-me, tên gọi của tỉnh ở Việt Nam mang hàm ý chỉ “kho [1.3.5]” là tỉnh _._._    _._._._._

11 / 11

11. Chúc mừng! Các bạn vừa hoàn thành chuyến du lịch xuyên Việt của mình, các bạn làm tốt lắm. Bây giờ hãy cùng tổng kết cuộc hành trình ngắn ngủi vừa qua. Mà các bạn đã ghi chú lại hết các đáp án rồi nhỉ ?

Trước tiên, các bạn cần liệt kê những tỉnh thành mà mình đã đi qua trong suốt cuộc hành trình. Nếu đó là địa danh, địa điểm thì tìm hiểu xem chúng thuộc địa phận tỉnh thành nào (có thể nhiều hơn một tỉnh thành).

Tiếp theo, dựa vào danh sách liệt kê ở trên, kết hợp cùng bài thơ dưới đây để lấy manh mối cho bảng mã hóa này. Gợi ý đó là một thứ rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và các bạn đã bắt gặp TỪ ĐẦU.

0123456789
nsuwasngeekithaacsoo

“Sài Gòn là năm chín, hai chín là Hà Thành,

Ghi chú lại thật nhanh, thứ tự từ Câu Một.

Đừng đốt cháy giai đoạn, thật chậm rãi từ từ,

Bỏ chữ lấy số thôi và tạo thành một chuỗi.

 

Trong chuỗi đã trùng rồi, loại bỏ ngay tức khắc,

Dưới am tường Sử Địa, trên thông thạo thiên văn,

Đất Việt lắm hiền tài, không phụ vào may mắn.”

Your score is